تقویم محتوا - کارآفرینی دیجیتال
تقویم محتوا سال 98

در این مطلب بخوانید:

تقویم محتوا نیمه دوم سال 98

تقویم محتوا مهر 98

مقدمه کتاب کارآفرینی دیجیتال جاناتان پی الن

 • کارآفرینی دیجیتال (Digital entrepreneurship) ا (82 کلمه) در تاریخ 98/07/26
 • در مورد موضوع کتاب کارآفرینی دیجیتال (153 کلمه) در تاریخ 98/07/26
 • کپی‌رایت کتاب کارآفرینی دیجیتال (192 کلمه) در تاریخ 98/07/26
 • فهرست کتاب کارآفرینی دیجیتال (122 کلمه) در تاریخ 98/07/26
 • پیشگفتار کتاب کارآفرینی دیجیتال (288 کلمه) در تاریخ 98/07/28
  • این کتاب گام‌به‌گام شمارا با یک نسخه ساده از فرآیند کارآفرینی دیجیتالی راهنمایی می‌کند (191 کلمه) در تاریخ 98/07/28
  • در فصول کتاب چه می‌گذرد در تاریخ 98/07/30
   • فصول اول تا سوم (78 کلمه) در تاریخ 98/07/30
   • فصول چهارم تا هفتم (65 کلمه) در تاریخ 98/07/30
   • فصول هشتم و نهم (50 کلمه) در تاریخ 98/07/30
   • فصل دهم (48 کلمه) در تاریخ 98/07/30
   • فصل یازدهم (20 کلمه) در تاریخ 98/07/30
   • فصل دوازدهم (33 کلمه) در تاریخ 98/07/30
   • فصل سیزدهم (82 کلمه) در تاریخ 98/07/30
 • خلاصه (122 کلمه) در تاریخ 98/07/30
 • جاناتان پی الن (359 کلمه) در تاریخ 98/07/30
 • منبع : Visit the eResources: www.routledge.com/9781138583696

در مجموع در این فصل شما 1892 کلمه را در زمان تقریبی 5 دقیقه می‌توانید مطالعه کنید.

تقویم محتوا آبان 98

فصل اول کتاب کار آفرینی دیجیتال جاناتان پی الن

 • کلیات فصل اول (122 کلمه) در تاریخ 98/08/09
 • کارآفرینی دیجیتال چیست (538 کلمه) در تاریخ 98/08/09
 • کاهش موانع کارآفرینی در عصر دیجیتال (367 کلمه) در تاریخ 98/08/09
  • کارآفرینی سریع‌تر (181 کلمه) در تاریخ 98/08/10
  • کارآفرینی ارزان‌تر (225 کلمه) در تاریخ 98/08/10
  • کارآفرینی آسان‌تر (131 کلمه) در تاریخ 98/08/10
  • امکانات جدیدی برای همکاری (128 کلمه) در تاریخ 98/08/10
  • کارآفرینی موثرتر (210 کلمه) در تاریخ 98/08/10
 • فرصت‌های جدید دیجیتال: آزمایش، داده و مقیاس (252 کلمه) 98/08/12
  • آزمایش (624 کلمه) 98/08/12
  • داده (363 کلمه) 98/08/12
  • مقیاس (376  کلمه) 98/08/12
 • چالش‌های جدید دیجیتال: امنیت، حفظ حریم خصوصی و رقابت برای جلب توجه (212 کلمه) در تاریخ 98/08/15
  • امنیت (298 کلمه) در تاریخ 98/08/15
  • حفظ حریم خصوصی (181 کلمه) در تاریخ 98/08/15
  • رقابت برای جلب توجه (165 کلمه) در تاریخ 98/08/15
 • تصویر بزرگ: ساخت کارآفرینی فراگیر (332 کلمه) در تاریخ 98/08/16
 • منابع (- کلمه) در تاریخ  98/08/16
 • تمرین (210 کلمه) در تاریخ  98/08/16

در مجموع در این فصل شما 5033 کلمه را در زمان تقریبی 15 دقیقه می‌توانید مطالعه کنید.

زمان مورد نیاز برای حل تمرین‌ها و فکر کردن در مورد موضوعات این فصل در حدود 105 دقیقه می‌باشد.

فصل دوم کتاب کار آفرینی دیجیتال جاناتان پی الن

 • کلیات فصل دوم (260 کلمه) در تاریخ 98/08/24
 • خلاقیت و نوآوری برای کارآفرینان دیجیتال (152 کلمه) در تاریخ 98/08/24
  • تعریف خلاقیت و نوآوری (30 کلمه) در تاریخ 98/08/24
  • مراحل فرآیند خلاق (94 کلمه) در تاریخ 98/08/24
  • اثربخشی فرآیند خلاق (65 کلمه) در تاریخ 98/08/24
  • انگیزه (130 کلمه) در تاریخ 98/08/24
  • نکته‌ها (85 کلمه) در تاریخ 98/08/24
 • انواع متداول کسب و کار دیجیتال (421 کلمه) 98/08/24
  • کسب و کار مبتنی بر محتوا (140 کلمه) 98/08/24
  • کسب و کار مبتنی بر اجتماع (191 کلمه) 98/08/24
  • فروشگاه آنلاین (231 کلمه) 98/08/24
  • کسب و کار مبتنی بر معرفی (214 کلمه) 98/08/24
  • کسب و کار پروموشنی (207 کلمه) 98/08/24
 • تحقیقات رقبا (549 کلمه) در تاریخ 98/08/26
 • مدل های درآمدی مستقیم (247 کلمه) در تاریخ 98/08/26
  • مدل درآمد بر مبنای همکاری و معرفی (410 کلمه) در تاریخ 98/08/26
  • مدل درآمد بر مبنای تراکنش (187 کلمه) در تاریخ 98/08/26
  • مدل درآمد بر مبنای اشتراک گیری (154 کلمه) در تاریخ 98/08/26
  • مدل درآمد بر مبنای فروش (217 کلمه) در تاریخ 98/08/26
  • مدل درآمد بر مبنای کمک مالی (161 کلمه) در تاریخ 98/08/26
 • مدل های درآمدی غیرمستقیم (333 کلمه) در تاریخ 98/08/26
 • منابع (- کلمه) در تاریخ  98/08/26
 • تمرین (225 کلمه) در تاریخ  98/08/26

در مجموع در این فصل شما 4703 کلمه را در زمان تقریبی 14 دقیقه می‌توانید مطالعه کنید.

زمان مورد نیاز برای حل تمرین‌ها و فکر کردن در مورد موضوعات این فصل در حدود 105 دقیقه می‌باشد.

تقویم محتوا آذر 98

فصل سوم کتاب کار آفرینی دیجیتال جاناتان پی الن – هفته اول آذر

فصل چهارم کتاب کار آفرینی دیجیتال جاناتان پی الن – هفته دوم آذر

فصل پنجم کتاب کار آفرینی دیجیتال جاناتان پی الن – هفته سوم آذر

تقویم محتوا دی 98

فصل ششم کتاب کار آفرینی دیجیتال جاناتان پی الن – هفته اول دی

فصل هفتم کتاب کار آفرینی دیجیتال جاناتان پی الن – هفته دوم دی

فصل هشتم کتاب کار آفرینی دیجیتال جاناتان پی الن – هفته سوم دی

تقویم محتوا بهمن 98

فصل نهم کتاب کار آفرینی دیجیتال جاناتان پی الن – هفته اول بهمن

فصل دهم کتاب کار آفرینی دیجیتال جاناتان پی الن – هفته دوم بهمن

فصل یازدهم کتاب کار آفرینی دیجیتال جاناتان پی الن – هفته سوم بهمن

تقویم محتوا اسفند 98

فصل دوازدهم کتاب کار آفرینی دیجیتال جاناتان پی الن – هفته اول اسفند

فصل سیزدهم کتاب کار آفرینی دیجیتال جاناتان پی الن – هفته دوم اسفند