جاناتان پی الن

پروفسور جاناتان پی الن
جاناتان پی الن

بیوگرافی جاناتان پی الن پروفسور جاناتان پی الن یک محقق و معلم پیشگام در زمینه راه اندازی کسب و کار آنلاین / اینترنتی، متخصص در فناوری های باز و تحول دیجیتالی سازمان ها و جامعه است. او نویسنده کتاب کارآفرینی دیجیتال و فناوری و نابرابری: ثروت متمرکز در دنیای دیجیتال است. دکتر آلن به عنوان رئیس مؤسسه گروه فناوری، نوآوری و کارآفرینی، در ایجاد کلاس های کسب و کار های اینترنتی پیشگام بود که مدیریت غیر فنی و دانشجویان کارآفرینی

ادامه مطلب