اضافه شدن دو ویژگی جدید به لینک نوفالو در سایت

لینک نوفالو
لینک نوفالو از نوع Sponsored و UGC

گوگل دو ویژگی جدید برای شناسایی بهتر ماهیت لینک‌ها معرفی کرد دو نوع ویژگی لینک (Attribute) جدید بهبود ویژگی نوفالو (No-follow Attribute) 15 سالی می‌شود که گوگل ویژگی لینک نوفالو (No-follow) را معرفی کرده است. هدف از اینکار بیشتر مبارزه با کامنت‌های اسپم است. این ویژگی به سرعت گسترش یافت و صاحبان کسب و کار و سایت‌ها به کمک آن توانستند لینک‌های اسپانسری و مرتبط با تبلیغات را از سایر لینک‌ها جدا کنند. از سال 2005 که ویژگی نوفالو معرفی

ادامه مطلب