فصل چهارم کتاب کارآفرینی دیجیتال جاناتان پی الن

نمونه اولیه کسب و کار دیجیتال MVP
نمونه اولیه کسب و کار دیجیتال یا MVP

فصل چهارم کتاب کارآفرینی دیجیتال جاناتان پی الن ساخت نمونه اولیه کسب و کار فصل چهارم کتاب کارآفرینی دیجیتال با استفاده از نرم افزار آزاد (Open source) و فناوری اینترنت ارزان قیمت، روند ایجاد یک نمونه اولیه وب (MVP) برای شروع طرح کسب و کار دیجیتال را آغاز می‌کند. نکات برجسته و مهم فصل: نمونه اولیه وب سایت می‌تواند برای پیاده سازی و آزمایش یک طرح کسب و کار دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد. کارآفرینان در ساختن یک نمونه اولیه

ادامه مطلب