فصل پنجم کتاب کارآفرینی دیجیتال جاناتان پی الن

محتوای دیجیتال و استراتژی محتوا
محتوای دیجیتال برای کسب و کار

فصل پنجم کتاب کارآفرینی دیجیتال جاناتان پی الن محتوای دیجیتال برای کسب و کار در فصل پنجم کتاب کارآفرینی دیجیتال، محتوای دیجیتال به عنوان یک ابزار قدرتمند (با استراتژی محتوا) معرفی شده است که کارآفرینان می­‌توانند از آن برای جذب مشتری و جلب رضایت آنان استفاده کنند. نکات برجسته و مهم فصل: استراتژی محتوا برای کسب و کار دیجیتال شامل تصمیمات مربوط خلق محتوا، تحویل و نگهداری مستمر آن می­‌باشد. نرم­‌افزار مدیریت محتوا موجب می­‌شود افزودن و به روزرسانی محتوا

ادامه مطلب